Privacybeleid

Privacyverklaring Treffers Buch

 

Treffers Buch, gevestigd aan de Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

https://Treffers Buch.nl/

Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo ·

072-5332197

 

Privacybeleid Treffers Buch

Treffers Buch verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren.

In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Treffers Buch. Treffers Buch valt onder juridische verantwoordelijkheid van Stichting Trefpunt Heiloo.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Er zijn gegevens die iets over je zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer – een combinatie van – deze gegevens naar je herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens, bijvoorbeeld je adres of e-mailadres en zo ook je voornaam samen met je geboortedatum. Ook portretterende foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Treffers Buch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Geboorteplaats

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

·         Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Treffers Buch verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·          Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

·          Met andere ingeschreven personen contact te leggen

Delen van persoonsgegevens met derden

Treffers Buch verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Treffers Buch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@treffersbuch.nl. Als je het lidmaatschap bij Treffers Buch beëindigt, worden de bij ons vastgelegde gegevens verwijderd. Zonder daadwerkelijke beëindiging worden de gegevens in het eerstvolgende jaar verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Treffers Buch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@treffersbuch.nl

C>W>TB 2 januari 2022